Okuma süresi 14 dk

Neden Kurumsal Yönetim?

Daha önce, kurumsal yönetimin son yıllarda bu kadar ilgi çekiyor olmasının sebepleri olarak, kurumların ve toplumun ekonomik sağlığına yönelik katkısından ve küreselleşme ile değişen rekabet koşullarının varlığından bahsetmiştik. Gerçekte, kurumsal yönetimi popüler yapan veya daha doğru bir deyişle zorunlu kılan asıl güdü küreselleşmedir.

Ülke sınırları, varlıklarını fiziksel olarak sürdürseler de, dünyanın giderek küçüldüğü ve sınırların önemsizleştiği dünya piyasalarında, şirketler ve hatta devletler artık finansman imkanları konusunda kendi iç pazarları ile sınırlı kalmamakta, uluslararası alanda dünya sermaye hareketlerinden pay kapmaya çalışmaktadır.

Araştırmalara göre, küresel yatırımcıların, kurumsal yönetim uygulamalarını, finansal performans kadar önemli bulduklarını; yatırım kararlarının alınmasında, bu konunun reform ihtiyacı olan ülkeler için daha önemli olduğunu düşündüklerini ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip kurumlar için daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. (McKinsey, Investor Opinion Survey, 2000)

Bu sebeple, kurumsal yönetim kalitesinin yüksek olması, kurumlara düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması olarak geri dönmektedir. Dolayısıyla, bu da, ülkenin imajının yükselmesine, sermayenin yurt dışına kaçmasının önlenmesine, yabancı sermaye yatırımlarının artmasına, ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artmasına, krizlerin daha az zararla atlatılmasına, kaynakların daha etkin bir şekilde dağılmasına yardımcı olarak toplumun yüksek refahının sağlanması ve sürdürülmesini garanti altına almaktadır.