“İnsan Odaklı Tasarım”

Çok Yakında tüm kitapçılarda…! Çıktığında haberdar olmak için e-posta adresini bırak!

İnsan Odaklı Tasarım”, merkezinde insan olan sorunlara, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, “tasarımcı bakış açısı” ve “çevik geliştirme yaklaşımı” ile çözüm geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir

Kitap Hakkında

Bu kitap, merkezinde insanın yer aldığı sorunlara tasarımcı bakış açısı ve çevik bir yaklaşım ile çözüm üretmeyi amaçlayan “İnsan Odalı Tasarım” sürecinin İnsan Kaynakları alanında uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. “İnsan Odaklı Tasarım” ile İK’nın ilgi alanına giren ürün, hizmet, süreç, sistem ve ortamları çalışanlar ve çalışan adayları için daha mükemmel hale getirecek şekilde tasarlamak mümkün.

Kitabın öncelikli hedef kitlesi, bu konuya ilk defa adım atacak İK profesyonelleridir. Anlaşılabilirliği garantilemek adına, “İnsan Odaklı Tasarım” süreci oldukça basitleştirilmiş bir model üzerinden, detaylı uygulama adımlarına ve gerçek uygulama örneklerine yer verilerek anlatılmıştır.

Her ne kadar İnsan Kaynakları alanındaki deneyimlerden yola çıkarak derlenmiş olsa da, kitabın içeriği başka alanlardaki birkaç çalışmaya da rehberlik etti. Bu çalışmaların sonuçlarından da gördüğüm kadarıyla, ister bir müşteri sorunu ister bir çalışan konusu olsun, merkezinde insan olan tüm sorunlarda bu kitaptaki süreç ile anlamlı sonuçlar elde etmek mümkün.