İnsan Odaklı Tasarım Kitabı

“İnsan Odaklı Tasarım” ile İK’nın ilgi alanına giren ürün, hizmet, süreç, sistem ve ortamları çalışanlar ve çalışan adayları için daha mükemmel hale getirecek şekilde tasarlamak, aday ve çalışan deneyimini iyileştirmek mümkün.

“İnsan Odaklı Tasarım” kitabının öncelikli hedef kitlesi, bu konuya ilk defa adım atacak İK profesyonelleridir. Anlaşılabilirliği garantilemek adına, “İnsan Odaklı Tasarım” süreci oldukça basitleştirilmiş bir model üzerinden, detaylı uygulama adımlarına ve gerçek uygulama örneklerine yer verilerek anlatılmıştır.

Mart 2018’den itibaren tüm kitapçılarda…

İnsan Odaklı Tasarım”,

merkezinde insan olan sorunlara, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, “tasarımcı bakış açısı” ve “çevik geliştirme yaklaşımı” ile çözüm geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

İnsan Odaklı Tasarım Süreci

Tasarım dağınık bir iş. O yüzden bir süreci takip etmenin faydası çok. “İnsan Odaklı Tasarım”ı uygulayabilmek için tavsiye ettiğimiz süreç 5 adımdan oluşuyor:

Tanımla:

 • Tasarım Çerçevesi: Tasarım konusunun sınırlarını belirle.
 • Yardımcı Araştırma: Konuya intibak edebilmek için bir önhazırlık yap.
 • Çalışma Planı: Ekip kur ve taslak bir çalışma planı çıkart.

Araştır: Tasarım konusu ile yüz yüze olan kullanıcılara yakından bak, bağlamlarını incele, duygu ve düşünce sistemleri araştır.

 • Mülakat: Görüşerek içgörü topla.
 • Gözlem: Gözlem yaparak içgöü topla.
 • Deneyimleme: Kendin deneyimleyerek içgörü topla.

Çözümle:

 • İçgörü Haritası: Elde edilen içgörüleri yorumla, ana temaları ve kullanıcı bakış açılarını belirle.
 • Temsili Kullanıcı: İçgörüler doğrultusunda çözümü kullanacak kitlenin temel özelliklerin, tanımla.
 • Tasarım İlkeleri: Çözüme yol gösterecek tasarım ilkelerini oluştur.

Fikir Üret:

 • Beyin Fırtınası: Çözüm fikirleri geliştir.
 • Fikir Fuarı: En iyi fikirleri seç ve çözüm seçenekleri oluştur.

Sına:

 • Hızlı Sınama: Çözüm seçeneklerini hızlı ve ucuz bir şekilde sına.
 • Geri bildirim Çerçevesi: Kullanıcı geribildirimlerini yapılandırılmış bir şekilde topla ve elde edilen yeni içgörüleri çözüm seçeneklerini gözden geçirmek için kullan.