İnsan Odaklı Tasarım Kitabı

“İnsan Odaklı Tasarım” ile İK’nın ilgi alanına giren ürün, hizmet, süreç, sistem ve ortamları çalışanlar ve çalışan adayları için daha mükemmel hale getirecek şekilde tasarlamak, aday ve çalışan deneyimini iyileştirmek mümkün.

“İnsan Odaklı Tasarım” kitabının öncelikli hedef kitlesi, bu konuya ilk defa adım atacak İK profesyonelleridir. Anlaşılabilirliği garantilemek adına, “İnsan Odaklı Tasarım” süreci oldukça basitleştirilmiş bir model üzerinden, detaylı uygulama adımlarına ve gerçek uygulama örneklerine yer verilerek anlatılmıştır.

Mart 2018’den itibaren tüm kitapçılarda…

Çalışan Deneyimini Çalışan Odaklı Tasarlamak

“Tasarım Odaklı Düşünce” yaklaşımını nasıl uygulayabilirsiniz? İnsan Odaklı Tasarım yöntemi size güzel bir reçete sunuyor.

Farklı Sorunlara Farklı Yaklaşımlar Gerekli

Analitik sorun çözme yöntemleri üzerine eğitildik. Ama her sorunu analitik yaklaşımla çözemezsiniz.

İnsan Odaklı Yenileşim

İnsan Odaklı Tasarım, yenileşim girişimlerinin en başında kullanıldığında büyük fayda sağlayan bir yöntemdir.

İnsan Odaklı Tasarım”,

merkezinde insan olan sorunlara, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, “tasarımcı bakış açısı” ve “çevik geliştirme yaklaşımı” ile çözüm geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

İnsan Odaklı Tasarım Süreci

Tasarım dağınık bir iş. O yüzden bir süreci takip etmenin faydası çok. “İnsan Odaklı Tasarım”ı uygulayabilmek için tavsiye ettiğimiz süreç 5 adımdan oluşuyor:

Tanımla:

Araştır: Tasarım konusu ile yüz yüze olan kullanıcılara yakından bak, bağlamlarını incele, duygu ve düşünce sistemleri araştır. [5N – Nerede, Ne Zaman, Ne, Nasıl, Neden?]

  • Mülakat: Görüşerek içgörü topla.
  • Gözlem: Gözlem yaparak içgöü topla.
  • Deneyimleme: Kendin deneyimleyerek içgörü topla.

Çözümle:

  • İçgörü Haritası: Elde edilen içgörüleri yorumla, ana temaları ve kullanıcı bakış açılarını belirle. İçgörüler doğrultusunda çözümü kullanacak kitlenin temel özelliklerin, tanımla. [Ana Temalar] [Temsili Kullanıcı] [Deneyim Haritası]
  • Tasarım İlkeleri: Çözüme yol gösterecek tasarım ilkelerini oluştur. [Tasarım İlkeleri]

Fikir Üret:

  • Fikir Fırtınası: Çözüm fikirleri geliştir.
  • Fikir Fuarı: En iyi fikirleri seç ve çözüm seçenekleri oluştur.

Sına:

  • Hızlı Sınama: Çözüm seçeneklerini hızlı ve ucuz bir şekilde sına.
  • Geri Bildirim Çerçevesi: Kullanıcı geribildirimlerini yapılandırılmış bir şekilde topla ve elde edilen yeni içgörüleri çözüm seçeneklerini gözden geçirmek için kullan.

Diğer Formlar:

[Önceliklendirme]